Location Map

The Station House Hotel Letterkenny is located right in the centre of Letterkenny town on the junction of the Pearse road and the Oldtown road, opposite the Old Town Bridge. The Hotel is accessible by car from all major road networks and within reasonable distance from major airports.
 
The main access road to Letterkenny is the N14 from the Northern Ireland and Southern Ireland direction and the N13 from the West of Ireland.
 
On approach to Letterkenny, the most convenient route to the Station House Hotel in Donegal is to take the first exit, turning left at the roundabout leading onto the Neil T. Blaney road.
 
This roundabout is recognizable by the wooden sculpture in the middle and the roundabout is also adjacent to the Letterkenny Tourist Information office.
 
Follow the road sign posting for the R250 road to the Dungloe and Glenties direction. At the end of the Neil T. Blaney Road you will enter a one way traffic system, keep in the left lane until you reach the junction onto the Pearse road. Turn left for the Station House Hotel Letterkenny which is located 200 metres from the junction on your right hand side.
 
For satelite navigation systems please use the following GPS co-ordinates for the Station House Hotel Letterkenny:
  • N54 degrees 56.75 minutes
  • W7 degrees 44.394 minutes
Distance from Airports
  • City of Derry Airport - 45kms
  • Belfast International Airport - 120kms
  • Belfast City Airport - 140kms
  • Donegal Airport - 50 kms
  • Dublin Airport - 190kms

Liên Hệ

Địa chỉ

Station House Hotel,
Lower Main Street,
Letterkenny,
Co. Donegal,
Ireland
F92 ERV1

Điện Thoại

353 74 9123100

Email

info@stationhouseletterkenny.com

Gọi Chúng Tôi

353 74 9123100

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách